2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Eric Woodward 33313f09f8 UPDATED to support hCard v1. před 2 roky
  Eric Woodward d7720081ea UPDATED to v0.2.0. před 2 roky